Olvägen 7 - SE-342 50 VISLANDA
+46 472 483 83
sales@innonet.se

Miljö

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

– Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.
– Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
– Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och
tjänster.
– Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders
krav.
– Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljö-
mål.
Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.