Olvägen 7 - SE-342 50 VISLANDA
+46 472 483 83
sales@innonet.se

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

– Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.
– Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
– Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.
– Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
– Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.