Olvägen 7 - SE-342 50 VISLANDA
+46 472 483 83
sales@innonet.se

ISO9001/ISO14001

Kvalitets- och Miljöledningssystem

Vi har kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO9001/ISO14001 som ett verktyg för oss att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande.

Med hjälp av ISO 9001 och ISO14001 kan vår organisation bygga upp en överenskommen struktur och arbetssätt med ledningen, de anställda och underkonsulter för hur vi arbetar – så att relevanta rutiner är uppsatta för vår verksamhet och väsentligheter finns dokumenterade.

ISO Certifikat PDF SEISO Certificate PDF ENG